biuro@smartinwestor.pl

Warsztaty iii stopnia

WARSZTATY III stopnia ON-LINE I edycja

Szukanie i ocena potencjalnych zagrań na bieżącym wykresie

100% praktycznej wiedzy

Nie szukaj duchów na wykresie!

Tego nie znajdziesz w internecie !

Warsztaty przeznaczone są dla aktywnych inwestorów i traderów.
Zapraszamy praktyków – absolwentów naszych szkoleń, a także wszystkich traderów i inwestorów,
którzy dysponują wiedzą na temat analizowania wolumenu.
Tu pomocne będzie zapoznanie się z naszym szkoleniem VOD – Wolumen on-line.

Dlaczego warsztaty, nie wykład?

Wiem to z doświadczenia poprzednich edycji.
Mogę omawiać kilka przykładów bardzo podobnych, jako wykład.
Gdy jednak zadaje pytanie uczestnikom, to okazuje się, że jest problem z przełożeniem wielokrotnie powtarzanych informacji na wykres.

Okazuje się, ze jak uczestnik zaczyna sam rozwiązywać przykłady, to po kilku zadaniach wszystko staje się jaśniejsze.

Żaden wykład nie zastąpi pracy własnej pod okiem nauczyciela.

Czego się uczymy?

Przy szukaniu zagrania najważniejszy jest kontekst i historia, którą opowiada nam rynek.

W zadaniach, które rozwiązywaliście wykres był w konkretnym położeniu, gdzie pewna historia już została opowiedziana.

Rozczytanie jej dawało nam możliwość podjęcia decyzji.

Tu dochodzimy do kolejnej trudności w życiu tradera.

Takie cechy jak cierpliwość i dyscyplina wymagają pracy.

W tradingu jest to szczególnie ważne.

Tym razem będziemy pracowali na aktualnych wykresach.

To waszym zadaniem będzie wyczekanie zagrania, opisanie go i potem ocena na podstawie przygotowanego arkusza.

Będziemy posługiwali się do oceny miejsca do zagrania wykresem 15 minutowym kontraktu na SP500 – ES.

Pracujemy wszyscy na jednym instrumencie i określonych interwałach.

Dlaczego?

Byśmy mogli przeanalizować wszystkie zagrania i ocenić.

Będziemy oceniali zagranie pod kątem

– optycznego rozpoznania tendencji, timingu i charakteru

-egzekucji (punkt wejścia, stop loss, ewentualne piramidowanie, redukcja, zamknięcie pozycji, )

Jako trigger do zajęcia pozycji możecie wykorzystywać zarówno wykres 15 minutowy jak i  5 lub 3 minutowy.

W skrajnych przypadkach 1 minutowy trigger, ale w kontekście struktury wykresu 15 minutowego.

Jak wyglądają?

Dzień po dniu robimy analizę rynku by właściwie się przygotować do sesji.

Analizujemy wykresy bar po barze.

Oceniamy w jakiej fazie jest rynek.

Wyznaczamy wsparcia i opory.

Oceniamy czego możemy się spodziewać na najbliższej sesji.

Analizujemy wykresy od miesięcznych do godzinowych.

Część teoretyczna.

Materiał video dotyczący

  1. tendencji
  2. timingu
  3. charakteru ruchu
  4. szukanych setupów
  5. triggerów
  6. zarządzania pozycją
  7. wykonania post analizy

Materiały dostępne od 15 marca 2023 roku.

Część praktyczna.

27 marca – 19 kwietnia 2023.

Bilet na warsztaty  2488 zł

Kup Bilet