biuro@smartinwestor.pl

Polityka prywatności

Serwis smartinwestor.pl zwany dalej Serwisem jest prowadzony i administrowany przez SmartInwestor Maciej Wesołowski z siedzibą w 05-540 Ustanów, ul. Słonecznikowa 11, NIP 123-119-94-56 zwanym dalej Administratorem.

Użytkownik korzystając w jakiejkolwiek formie z Serwisu, a także kupując produkty oferowane przez Serwis, czy rejestrując się w Serwisie akceptuje zasady zawarte w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych,
czy teleadresowych Klientów ani Użytkowników swoich serwisów, czy prenumeratorów biuletynów. Żadna zmiana Polityki Prywatności w przyszłości nie wpłynie na odstępstwa od tej zasady.

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Administratora.

Dane Osobowe

Administrator gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych podawanych przez Użytkowników danych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

W czasie korzystania z serwisów należących do Administratora można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Dane, o które można zostać proszonym, to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Wymagane są tylko niezbędne dane. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia.

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala Administratorowi zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do wszystkich działań, usług lub produktów Administratora w szczególności: zmiany, wewnętrzne promocje, niekomercyjne listy (np. życzenia), a także informacje komercyjne, w tym związane z podmiotami trzecimi, z zastrzeżeniem, iż nie będą posiadały one wglądu do żadnych danych Użytkowników.

Ciasteczka

Podczas korzystania z serwisów Administratora mogą zostać umieszczone na komputerze Użytkownika ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe służące do identyfikowania Użytkownika przy ponownych odwiedzinach. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, gdyż nie gromadzą żadnych danych o Użytkownikach.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce, jednak może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług Administratora.

Prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia informacji o użytkowniku

Administrator udostępni każdemu Użytkownikowi na jego żądanie wgląd do jego danych. Użytkownik w dowolnym momencie może modyfikować lub usunąć posiadane przez Administratora jego dane osobowe, za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres biuro@smartinwestor.pl, lub za pomocą linku bezpośredniego otrzymanego w wiadomości potwierdzającej zapis na biuletyn lub listę dystrybucyjną.

W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie na adres siedziby Administratora.