biuro@smartinwestor.pl


📣 ZAPRASZAMY NA WARSZTATY II STOPIENIA ONLINE 📣
 

📆26.2-25.03.2024📆

Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów

Funkcje Oferta

Warsztaty I st.  Na życzenie

Warsztaty II st. 26.02-25.03.2024

Warsztaty III st.   planowany

 

 

 

 

 

Wspieramy inwestorów

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

„Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia  strat  nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem”