biuro@smartinwestor.pl


Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów

Funkcje Oferta

 

PROMOCJA WAKACYJNA

ważna do 4.07.2021

Dodatkowo
1 godzina wprowadzenia do czytania wykresów przed szkoleniem
1 godzina na pytania po szkoleniu
w formie konsultacji online 1:1 (skype) na żywym rynku.

 

 

 

 

 

Wspieramy inwestorów

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

„Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia  strat  nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem”