biuro@smartinwestor.pl

Dotacje na innowacje

Opis projektu

Dnia 21 czerwca 2012 roku podpisana została umowa Nr UDA – POIG.08.01.00-04-538/11-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przedmiotem umowy jest udzielenie SmartInwestor Maciej Wesołowski, dofinansowania na realizację Projektu o nazwie
„Stworzenie platformy SMART INWESTOR wspomagającej decyzje inwestycyjne profesjonalnych traderów”.

Dofinansowanie projektu wynosi 511.280 zł, co stanowi 80% kosztów związanych z realizacją niniejszego Projektu.
Projekt SMART INWESTOR stawia sobie za cel zaoferowanie e-usług dla aktywnych inwestorów giełdowych zapewniając im dostęp do
profesjonalnych narzędzi do wyszukiwania trendów na rynku, umożliwiających obserwację notowań i rozpoznawania układów geometrycznych wynikających z geometrii ceny i czasu, analizę wolumenu i inne przydatne wskaźniki.

Inwestorzy otrzymają też dostęp do wiedzy i szkoleń z zakresu inwestowania giełdowego a symulator sesji giełdowych umożliwi trenowanie i nabywanie odpowiednich umiejętności i lub sprawdzenie działania elementów taktyki inwestycyjnej.
Wszystko dostępne w formie abonamentowych e-usług.

Kontakt: Maciej Wesołowski

Stan realizacji projektu

Etap Okres realizacji Zadania Stan
ETAP I 01/07/12 – 31/08/12 Analizy przygotowawcze Zrealizowany
ETAP II 01/09/12 – 31/12/12 Przygotowanie środowiska:

Oprogramowanie analizy wolumenu, oprogramowanie do rozpoznawania geometrycznych relacji poziomu cenowego i czasu

Zrealizowany
ETAP III 01/01/13 – 31/03/13 Oprogramowanie asystenta inwestora, portal usługi Zrealizowany
ETAP IV 01/04/13 – 30/06/13 Oprogramowanie zarządzania usługą i abonamentami, działania informacyjne o dofinansowaniu projektu z EFRR Zrealizowany
ETAP V 01/07/13 – 31/10/13 Oprogramowanie symulatora, oprogramowanie na urządzenia mobilne Zrealizowany

Więcej informacji o programie

Więcej informacji o dotacjach unijnych i Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla działania 8.1.

” Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej „, można dowiedzieć się na poniższych stronach:

Portal Unii Europejskiej https://europa.eu/index_pl.htm

Program Innowacyjna Gospodarka https://www.poig.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego https://www.mrr.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://www.parp.gov.pl/index/main/

Platforma promocyjna Web.gov.pl https://www.web.gov.pl/